Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook

Blato

Výborné víno a rytířské hry

Největší vnitrozemské město ostrova na ostrově Korčula a současně druhé největší na ostrově vůbec (4 100 obyv.). Blato leží při silnici z Korčuly do Vela Luky, 38 km západně od města Korčuly, 4 km od moře

Město je rozloženo na okraji velmi úrodného Blatského polje (Blatsko polje), kde se pěstuje vinná réva a jižní plodiny. Při výletech tu návštěvníci obvykle nakupují zdejší výborná vína. Blato je ekonomickým střediskem ostrova Korčula.

Krásnému prostrannému náměstí dominuje zbarokizovaný středověký kostel Všech svatých (Svih Svetih) s hodnotnou výzdobou v interiéru, především v kapli sv. Vincencie (Sveta Vicenza), patronky Blata. Uprostřed náměstí velká renesanční městská lodžie (Gradska loža).

Cennou stavbou je ještě na okraji města renesančně barokní zámek rodiny Arnerićů, dnes Vlastivědné muzeum (Zavičajni muzej).

V okolí se dochovalo několik středověkých kostelíků, např. sv. Martina a sv.Michala (14.stol.).

Na náměstí se konají známé zdejší tradiční rytířské hry kumpanija, v nichž místní mladí muži, domobrana, předvádějí svou připravenost bránit v boji svůj domov a rodiny.