Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Zpracovány lodní řády trajektů na sezónu 2014.

Podle nových předpisů přepravci vyhotovují celoroční lodní řády s rozdělením na mimosezónní a sezónní období, aby již začátkem kalendářního roku měli pracovníci v cestovním ruchu přehled o jednotlivých lodních spojích v turistické sezóně a mohli z nich vycházet při zajišťování služeb.

Lodní řády pro sezónní období jsou letos platné od 30. května do 28. září 2014. Vzhledem k tomu, že české turisty nejvíce zajímají trajektové linky přepravující cestující i vozidla z pevniny na ostrovy, uvádíme na našich stránkách podrobné lodní řády lokálních trajektových linek podle jednotlivých oblastí, kde si každý může najít v tabulce konkrétní linky odjezd vhodného trajektu – viz MENU vlevo.

U lodních linek (tedy bez možnosti přepravy vozidel) uvádíme pouze přehled, který poskytuje základní informaci o tom, odkud, kam a jak často pravidelné lodní spoje jezdí. Na stránkách přepravců pak lze vyhledat konkrétní údaje o odjezdech.

Lodní řády trajektových linek jsme již aktualizovali pro sezónu 2014. V případech, kdy se nám nové údaje zatím nepodařilo zjistit (přepravce je dosud nezveřejnil), viditelně označujeme loňské údaje 2013. Jakmile získáme nové, uvedeme je.

Turisté, kteří chtějí cestovat lodí či trajektem v období mimo turistickou sezónu, tj. od 1.1. do 29.5. 2014 a od 29.9. do 31.12. 2014, si mohou požadované spoje vyhledat na stránkách společnosti Jadrolinija a dalších přepravců. Je třeba počítat s tím, že počet linek i spojů je v tomto období značně redukován.

Jadrolinija i další přepravci si vyhrazují možnost změn lodního řádu i cen v průběhu sezóny. Kompletní informace ZDE