Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Zajímavosti z ostrova Hvar

Hvar je rozlohou 299,6 km2 čtvrtým největším ostrovem v jadranském souostroví a také druhým nejdelším (68 km).

Leží ve vnějším pásu Středodalmatských ostrovů. Hvar je od ostrova Bračoddělen Hvarským průlivem (Hvarski kanal), od ostrova KorčulaKorčulským průlivem (Korčulanski kanal). Od poloostrova Pelješacjej odděluje Neretvanský průliv (Neretvanski kanal), od Paklených ostrovů Paklený průliv (Pakleni kanal). Před západní částí jižního pobřeží Hvaru leží Paklené ostrovy (Pakleni otoci, viz výlety z města Hvar), před střední částí ostrov Sćedro.

Přibližně středem ostrova Hvar se po celé jeho délce táhne horský hřeben, který v jižní částí západní poloviny ostrova dosahuje vrchem Sveti Nikola do výšky 628 m. Na severní straně tam, kde je ostrov nejširší (přes 10 km), se rozkládá poměrně rozsáhlé úrodné Velo polje. Zde zde je také největší hustota obyvatelstva. Jižní pobřeží je strmé, málo členité a slabě osídlené.

Severní pobřeží ostrova s velkým hlubokým Starigradským zálivem (Starigradski zaljev) a s celou řadou zátok je podstatně členitější než jižní pobřeží. Mnohé z těchto zátok jsou vyhledávány pro pěkné koupání.

Ostrov Hvar má 11 097 obyvatel, kteří žijí jak ve vnitrozemí na Velkém Polji (Velo Polje), tak na pobřeží. Hlavní hospodářským odvětvím je zemědělství včetně pěstování a zpracování vinné révy (jsou tu velké vinné sklepy), včelařství, dále rybolov (tři továrny na zpracování ryb) a těžba kamene.

Stále větší význam nabývá cestovní ruch, pro který jsou tu skvělé podmínky, a to jak přírodní, tak i kulturně historické (mimořádný počet kulturních památek, významné architektonické celky, středomořský ráz měst a vesnic), sportovní (výborné podmínky zejména pro vodní sporty, jsou tu dva jachtařské přístavy – mariny) i estetické. K návštěvnosti ostrova přispívá v neposlední řadě i kvalitní a široká nabídka ubytování ve všech kategoriích, stravování a zařízení pro sportování i zábavu.

Hlavní střediska cestovního ruchu a letoviska na ostrově jsou Hvar, který je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Jadranu, dále Stari Grad, Jelsa, Vrboska. Rozvíjejí se však i další malá přímořská místa jako např. Zavala, Sućuraj aj. Hlavní zemědělská střediska (ve vnitrozemí) jsou Vrbanj, Svirče, Pitve, Zastražišće.

Celým ostrovem, od přístavu Sućuraj na východě až do města Hvar na západě, vede dobrá asfaltová silnice, která je ve vnitrozemí na východě a ve středu ostrova místy dosti úzká a je na ní hodně serpentin. Před několika léty byl dokončen nový moderní trajektový přístav u Starého Gradu, který slouží celému ostrovu. Od přístavu byla postavena nová širší silnice (zčásti vede tunelem) spojující jej s hlavním centrem ostrova, s městem Hvar. Více info ZDE