Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Významný archeologický objev na ostrově Korčula

Na svazích kopce Kopila, který leží severozápadně od městečka Blato v západní polovině ostrova Korčula, se na podzim roku 2012 podařilo chorvatským archeologům najít velkou megalitickou stavbu, po níž pátrali již několik desetiletí.

Jedná se o kamennou stavbu z megalitických bloků v rámci ilyrské nekropole, jejíž stáří se odhaduje na dva a půl tisíce let.

Archeologové měli již dlouhou dobu vědomost o hrobech v tomto prostoru. Blízko samého povrchu nacházeli místní rolníci již od doby před dvěma sty lety úlomky helenistických nádob – váz, okrasné předměty, šperky, zbraně a jiné, které zřejmě pocházely z vybavení zdejších hrobů, a byly datovány do doby 6. až 4. století před naším letopočtem. Tyto nalezené předměty byly pak uloženy v archeologické sbírce dubrovnického muzea. Některé z nich jsou mimořádně cenné předměty, především úlomky korintských bohatě zdobených nádob, kovové, skleněné, kostěné i jantarové šperky aj.

Ilyrskou nekropoli, jejíž přesnou polohu archeologové dlouhé neznali, se jim podařilo důkladným průzkumem terénu, starých map a vyhodnocením soudobých leteckých snímků a prováděnými sondami objevit, včetně jedinečné kamenné stavby z obrovských bloků.

Ta je vysoká přibližně jeden a půl metru, uspořádaná do kruhu a připomíná slavný kruh ve Stonehange, ovšem v miniaturní podobě. Stavba byla zřejmě jakousi “knížecí” hrobkou, určenou pro pohřbívání význačných osobností, které se pak v průběhu let staly objektem uctívání a zbožnění. Kolem ní se později rozrůstala dosti rozsáhlá nekropole. More info