Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Velký pátek v Korčule

Již po staletí je Velký pátek ve Svatém týdnu před Velikonocemi pro obyvatele Korčuly největším náboženským svátkem, při kterém nikdo z místních nechce chybět.

V tento den , jemuž na Korčule říkají tradičně “Velika setemana” (z italštiny), si muži, od nejmladších až po ty nejstarší obléknou tradiční roucho “svého” bratrstva a spěchají do procesního průvodu.

Bratrstva (bratovštine) byla především na dalmatských ostrovech významnou občanskou náboženskou institucí, charitativní a sociální institucí. Od raného středověku pečovala o náboženský život svých členů, o jejich účast na náboženském životě obce, zejména o velikých církevních svátcích a o oslavách městských patronů a patrona bratrstva. Každé bratrstvo bylo zasvěceno určitému světci. Tak největší a nejstarší bylo v Korčule bratrstvo Všech svatých založené v roce 1301, dále byla významná bratrstva svatého Rocha a svatého Michala.

Bratrstva pečovala o kostel svého patrona, dbala o jeho vybavení uměleckými předměty – obrazy, plastikami aj. Starala se také o liturgické předměty, zejména o ty, které reprezentovaly bratrstvo v procesích o velkých svátcích. Byly to např. procesní kříže, většinou ze stříbra, dále vysoké pozlacené svícny, procesní velkopáteční svíce, z nichž ty nejtěžší vážily až 73 kg a vynikaly svou mimořádnou kvalitou. Přitom bratrstva mívala těchto svící několik desítek. Více info