Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Váháte na jaký ostrov? Na Korčulu

Naši prohlídku zakončíme na Korčuli, která už patří mezi Jihodalmatské ostrovy. Pobřeží ostrova je členité a navíc na více místech obklopeno skupinami malých ostrůvků. Korčulu je díky velmi příznivému klimatu velmi vhodné navštívit i mimo hlavní sezonu.

Korčula má bohatou prehistorii a antickou, byzantskou, benátsku, srbskou a chorvatskou historii. Typický ráz a kolorit celému ostrovu vtiskly zejména Benátky, pod jejichž svrchovanost se v historii Korčula dostala na téměř 400 let. Místa na ostrově, především však hlavní město Korčula, si zachovala téměř nedotčený starobylý původní ráz a mimořádně hodnotné stavitelské a kulturně historické památky.

Postavení Korčuly a její význam v cestovním ruchu jadranského přímoří potvrzuje skutečnost, že je po Dubrovníku nejnavštěvovanějším místem v této oblasti.

Korčula nezaostává ve výrobě kvalitních vín, které je nejlépe zakoupit přímo u vinaře. Nejznámější vína z Koručuly jsou pošip, rukatac, grk a plavac. Z ostrova je dobré spojení trajektem s více místy na pevnině i na okolních ostrovech a dokonce i s Itálií.

Ubytování na Korčule: ITS BILLA TRAVEL – město Korčula, hotel Liburna, Marko Polo a Bon Repos nebo město Lumbarda, apartmányLina.