Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Tip na výlet: Rovinj

Rovinj se pokládá za nejmalebnější, nejromantičtější a nejfotogeničtější město na západním pobřeží poloostrova Istrie.

Starobylému městu s výrazným středomořským koloritem vtiskly svou nejvýraznější pečeť Benátky. Upoutává již svou polohou na nevelkém vápencovém poloostrově, na němž se stupňovitě rozložilo historické městské jádro.

Původně to byl ostrůvek v bezprostřední blízkosti pevniny, který poskytoval jen málo prostoru pro život, a tak právě nedostatek místa určoval charakter zdejší obytné zástavby: úzké vysoké domy stojící jeden těsně vedle druhého, s balkóny, bohatými portály a průchody, strmé křivolaké uličky a schodiště, stoupající terasovitě k nejvyššímu bodu města, k chrámu patronky a ochránkyně města, sv. Eufemie (Sv. Eufemija), které místní říkají Fuma.

Podle legendy je to právě “jejich” svatá: po mučednické smrti světice v Chalcedonu za Diokleciána začátkem 4. století její tělo v Cařihradu zmizelo, aby doplulo v sarkofágu přímo na břeh u Rovinje, zde bylo s velkou slávou pohřbeno a dnes spočívá ve svém pozdně antickém sarkofágu v kostele, který je světici zasvěcen. A socha svaté Eufemie shlíží dnes na město ze špičky zvonice v těsném sousedství kostela (zvonice je svými 60 metry druhou nejvyšší v Istrii). Na zvonici je možno vystoupit a užít si nádherný výhled na rovinjský archipelag a při pěkném počasí až k italskému pobřeží.

Dnes Rovinj už není ostrůvkem a je nedílnou součástí pevniny – průliv mezi ostrůvkem a pevninou byl již v roce 1763 zasypán. Město Rovinj ovládli již ve 14. století Benátčané, kteří je ihned důkladně opevnili a vtiskli mu svůj nezaměnitelný ráz. Z opevnění se sice mnoho nedochovalo, ale i jeho skromné pozůstatky přispívají k malebnosti města. Ze sedmi městských bran si pouze tři zachovaly svůj původní vzhled. Mezi ně sice nepatří Městská brána , které tu říkají Gradska vrata nebo téžBalbijev luk, která prošla stavebními úpravami, ale je z nich díky své poloze u hlavního náměstí nejznámější. K významným památkám se řadí několik kostelů a především románské baptisterum sv. Trojice ze 12. století. Více info