Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Rezervace Pantan nedaleko Trogiru

Pantan málokdo zná. Přitom je tato lokalita významná přírodní rezervací ptáků, přilehlá pláž nemá o návštěvníky nouzi a areál zdejšího, nedávno zrekonstruovaného historického mlýnu se snaží získat své místo na mapě středodalmatských výletních míst jako “synergie přírody a historie”.

Mokřad Pantan, ležící 2 km východně od historického města Trogiru, byl roce 2000 vyhlášen zvláštní ornitologicko-ichtyologickou rezervací o rozloze 40 hektarů. Mokřad je cenné přírodní území, a to především jako útočiště vodního ptactva. Hnízdí tu osm druhů ptáků, třináct druhů zde přezimuje a pro 41 druhů je důležitou zastávkou při podzimním a jarním stěhování. Vodní svět je ovlivňován jak odlivem a přílivem, tak mícháním sladké a mořské vody. Rybí populace je poměrně velmi rozmanitá – žije tu 60 druhů ryb a 12 druhů raků.

První historické zmínky o Pantanu pocházejí z 13. století, kdy se tu nacházelo dvanáct mlýnů na žito. O tom že to byla ekonomicky důležitá lokalita, svědčí i tehdejší zákaz lovit ryby sítěmi, spásat trávu, řezat rákos a další omezení, aby se jezero nezanášelo bahnem. Jezero, napájené vydatnými prameny, bylo tenkrát mnohem větší a dokonce na ně mohly krátkým kanálem vplouvat i velké lodě. Zemětřesení koncem 15. století způsobilo, že se rozloha jezera podstatně zmenšila. Nyní z něj vytéká říčka Rika, která se po kilometru toku vlévá do mořské laguny. Vlivem hospodářské činnosti a urbanizace se území mokřadu stále zmenšovalo. Více info