Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Plán výstavby dálnic a silnic do roku 2016

Koncem prosince loňského roku schválila chorvatská vláda “Program výstavby a údržby veřejných silnic na období 2013 až 2016″ (Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013. do 2016. godine), který zahrnuje plánované výdaje do výstavby dálnic a dalších veřejných komunikací na čtyřleté období.

V tomto období plánuje investovat 23 miliard kun (stejná částka byla investována i za předcházející období 2009 – 2012), z toho 38 % do dálnic (8,7 miliard), 47 % do státních silnic (10,9 miliard) a 15 % do župních a lokálních silnic (3,5 miliardy).

Z celkové částky připadne 13 miliard na novou výstavbu, 5,4 miliardy na obnovu infrastruktury a 4,7 miliard na pravidelnou údržbu. Do roku 2016 má být dáno do provozu 100 km nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Více info