Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Otevřena stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína

V sobotu 13. července byla slavnostně otevřena stezka kolem šibenického průlivu sv. Antonína (Kanal svetog Ante) a poprvé se tak mohli místní i turisté dostat do míst, která byla po desetiletí uzavřena veřejnosti.

Vybudování stezky představuje první etapou projektu “Turistická valorizace průlivu sv. Antonína v Šibeniku” (Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku).

Stezka pro pěší a cyklisty je dlouhá 4,4 kilometry. Vede podél jihovýchodního pobřeží průlivu sv. Antonína (Kanal sv. Ante), od zátoky Dumboka až k pevnosti sv. Mikuláše (Tvrdjava Svetog Nikole) na vstupu do průlivu. Vybudováním stezky a úpravou jejího okolí začíná toto území, dříve vyhrazené vojenským účelům, sloužit rekreačním a sportvním aktivitám.

Je tu postaveno veřejné osvětlení, lavičky a koše na odpadky. Na nejatraktivnějších místech jsou upraveny vyhlídky a odpočívadla s informačními tabulemi a dalekohledy. V přístavišti pod jeskyní s kostelíkem sv. Antonína, v blízkosti podmořského tunelu, mohou přistávat jachty a výletní čluny.