Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Ostrov Lošinj získal světové ocenění

Světové sdružení “SKAL International”, které bylo založeno v roce 1934, je největší organizací profesionálů v cestovním ruchu.

Je to jediné sdružení, které zahrnuje všechna odvětví cestovního ruchu v pěti světadílech. Má na dvacet tisíc členů, působících v devadesáti zemích světa. Cílem členů sdružení je podpora akcí usilujících o ochranu životního prostředí prostřednictvím propagace zodpovědného a trvale udržitelného rozvoje.

Od roku 2002 vyhodnocuje každoročně na celém světě akce směřující k tomuto cíli a udílí ceny posvěcené OSN. Od letošního roku nese název “Cena za udržitelný rozvoj v cestovním ruchu” (Skal International Sustainable Development in Tourism Awards).

Čím si právě ostrov Lošinj získal hodnotitele a jakým programem si zajistil letošní ocenění? Ostrov Lošinj vypracoval svůj letošní “Program udržitelného rozvoje ostrova” ve spolupráci s chorvatským Ústavem pro cestovní ruch (Institut za turizam).

Jeho těžiště spočívalo v zaměření na zachování a ochranu biodiverzity, na projekt “Vůně a chuti ostrova Lošinj” (Miomirisi i okusi Lošinja, viz článek: Zajímavý projekt “Příjemné vůně a chutě ostrova Lošinje”), posilování a rozvoji programu ostrova jako destinace aromaterapie, zdravotního turizmu, zachování podmoří a čistoty pobřeží, odpovědné hospodaření s přírodními zdroji, podpoře vzdělávacího centra “Modrý květ” (Plavi svijet, viz článek: Delfíni v Jadranu a projekty na jejich ochranu) aj.

Více info a galerie