Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Orebič na ostrově Pelješac

Orebič leží na jihozápadě poloostrova Pelješac naproti městu Korčula, od kterého jej odděluje Pelješacký kanál a se kterým je spojen pravidelnou trajektovou dopravou.

Mezi nejvýznamnější ekonomické aktivity patří zemědělství, pěstování ovoce, rybolov a cestovní ruch. Orebič je proslulá turistická oblast s množstvím hotelů, ubytovacích zařízeni a vybavení pro sportovní vyžití a rekreaci. Nejlepší písečné i oblázkové pláže stíněné porostem najdeme v zálivu Trstenica. V okolí můžeme využít několika míst k utáboření. V budově bývalé radnice můžeme navštívit námořní muzeum. Městečko Orebič se až do 16. stol. jmenovalo Trstenica, svůj dnešní název získalo podle bakarské rodiny Orebičů, která zde r. 1516 dala postavit kastel.

Za nadvlády “Republiky Dubrovník« (1343-1806) bylo načas sídlem pro místodržitele její severní oblasti. V minulosti odtud pocházelo mnoho zdatných námořníků a obchodníků a městečko bylo střediskem mořeplavby a stavby lodí, později se zde usazovali vysloužilí kapitáni a rejdaři.

Pelješka námořní flotila byla ustanovena v r. 1865 a měla 33 zaoceánských lodí. Období rozkvětu připomínají četné architektonicky zajímavé domy kapitánů. Asi 2 km západně od města se nachází goticko-renesanční františkánský klášter z 15. stol. s řadou cenných uměleckých děl. Nad klášterem na svahu hory sv. Ilija stojí barokní (původně gotický) kostel, který byl po staletí svatyní místních námořníků a je zde uloženo mnoho darů a uměleckých předmětů přivezených z dalekých cest. Nejvyšší hora celého poloostrova Pelješac – sv. Ilija – nabízí překrásný výhled na celý jižní Jadran.

Přistát můžeme v přístavišti u pobřežní hráze, která nabízí 30 míst k uvázání lodí v hloubce moře 3 m na vnitřní straně. Na vnější straně pobřežní hráze přistává trajekt.

Lučica Orebič – přístaviště Jaderského klubu jachtařů u trajektového přístaviště je otevřeno i pro plavidla nečlenů klubu. Má 220 míst k nakládce a vykládce a 20 míst pro uložení lodě na souši, dále 3,51 výtah a spouštěcí rampu. Hloubka moře dosahuje 4 m.