Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Město Korčula je mimořádně transparentní

Podle údajů od starosty Mirko Duhoviče je města Korčula jedním z velmi průhledné měst, podle zveřejněných výsledků transparentnosti a otevřenosti místních a regionálních orgánů, které od září 2011 do února 2012 provádějí  GONG ve spolupráci s Asociací chorvatských měst.

Součástí údajů je vše od 576 místních a regionálních samospráv (127 měst, 429 obcí a 20 krajů) v oblasti transparentnosti a otevřenosti vůči občanům, spolupráce s občanskou společností a fungování místní samosprávy, ve kterém je Staré Město a okresy sv. Anthony. Město Korčula patří 7 Místní výbory: Čara, Pupnat, Žrnovo Postrana, Medvinjak, Račišce a Kneže.

Stupeň průhlednosti se měří prostřednictvím pěti základních rozměrů transparentnosti: podle veřejného zasedání Rady, rozhodnutí výkonné moci, aplikace zákona o přístupu k informacím, spolupráci s občanskou společností, a s přímou účastí občanů na rozhodování.

Starosta Duhović říká, že je potěšen tím, že město Korčula s celkovým skóre 8,5 přijalo vysokou pozici 24 (ve srovnání s rokem 2009, kdy byl první průzkum vyhodnocen s 5,50 procentními body) a nachází se nyní ve 4 procent místních samospráv, které jsou hodnoceny jako vysoce transparentní v RH.

Tato studie by měla být použita především místní a regionálním orgánům, aby zlepšily opatření, jak občané informováni o výsledcích svých komunit a umožnila větší požadavky na transparentnost.