Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Levnější volání z Chorvatska

1.7.  se Chorvatsko stalo 28. členským státem Evropské unie a zároveň vstupuje v platnost další snížení cen dle Nařízení upravující ceny za používání roamingu u mobilních telefonů na území EU.

Souběh obou skutečností výrazně zlevní telefonování z dovolené v Chorvatsku.

Po roce platnosti Nařízení (EU) č. 531/2012 dochází k dalšímu snížení cen za používání roamingu v rámci EU a to pro odchozí hovory na maximálně 0,24 EUR (cca 6,20 Kč za minutu bez DPH) a na příchozí hovory maximálně 0,07 EUR (1,80 Kč minutu bez DPH), čímž se ceny roamingu v rámci EU více přiblížily cenám běžným za domácí hovory. Podobné zlevnění se týká i datových služeb, kdy 1 MB stojí maximálně 0,45 EUR (cca 11,60 Kč bez DPH).

Reálný pozitivní efekt působení EU na trh s mobilní komunikací pocítí naši občané při cestě do Chorvatska, pro které budou dnem vstupu do EU platit stejné podmínky jako pro jakoukoliv jinou zemi.