Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Lesnictví Korčula udržuje přírodní zdroje

Lesnictví Korčula hospodaří na 10.270 ha lesů a lesní půdě ve vlastnictví Republiky Chorvatsko na ostrovech Korčula a Lastovo, a částečně na poloostrově Pelješac. V souladu s desetiletým programem, schváleným Ministerstvem zemědělství, Lesnictví Korčula pracuje na ročních programových plánech biologické obnově a reprodukce lesů.

Realizací ročních prováděcích plánů jsou pověřeni odborníci a podnikatelé z lesnického oboru a to dle veřejných výzev a jsou licencováni pro tyto práce.

Vyběr je dle nejlepší nabídky, takže v předchozím roce byly všechny práce na biologické reprodukci (čištění, údržba komunikací, atd.) provedeny včas a kvalitně. Bez ohledu na to, že předchozí rok 2012 byl výjimečný, protože Lesnictví mělo v plánu více než 250 ha péče a čištění porostů, nejvíce ze všech lesních okresů z Istrie do Dubrovníku, realizovalo všechny naplánované práce s 8 zaměstnanci na plný úvazek. Ředitel lesního Korčula Zeljko Gugić dále dodává:

“I přes naše přání, v minulém roce 2012 jsme neprodávali palivové dříví borovice, protože podnikatelé se nepřihládili do soutěže pro lesníky na Korčule. Ve všech aspektech mají problémy, a to zejména při práci na ostrovech (náklady na dopravu, vyšší náklady na práce na stavbách, protože většina dodavatelů není na ostrově atd.), ale přizpůsobují se okolnostem a možnostem. ”

Lesnictví Korčula, se sídlem v Blato, vedená jeho manažerem Zeljko Gugićem, na principech ekonomické udržitelnosti, sociální odpovědnosti a ekologické udržitelnosti úspěšně ochráňuje a zachovává přírodní zdroje konkrétně na ostrovech Korčula a Lastovo, což je přínosem zvláště pro Chorvatsko.