Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

“Lazarety” v Dubrovníku

Těsně za branou Ploče – východní bránou do starého města Dubrovníku, tedy bezprostředně za městskými hradbami, se nachází na mořském pobřeží poměrně rozsáhlý komplex kamenných budov.

Jsou to tzv. Lazarety (Lazareti), někdejší středověké karanténní zařízení, které mělo chránit obyvatele Dubrovníku před zkázonosnými epidemiemi, které tehdy sužovaly celou Evropu. Ty mohly být do Dubrovníku, významného středomořského přístavu, střediska námořního i vnitrozemského obchodu a překladiště zboží, zavlečeny cizími kupci po moři i po souši.

Velká rada Dubrovnické republiky – Ragusy si byla již v době vrcholného středověku vědoma tohoto nebezpečí, především nákazy morem a malomocenstvím.

Jejich potenciální nositeli mohli být jak samotní přijíždějící obchodníci, tak personál a doprovod karavan, tak samotné dovážené zboží. Dubrovník, stejně jako tehdy celá Evropa, žil již ve 14. století v neustálém strachu před „černou smrtí“ – morem, který vylidňoval celá obrovská území Evropy a decimoval její města (ostatně i české země postihla za vlády Karla IV., na přelomu 50. a 60. let 14. století strašlivá morová epidemie, jedna z nejhorších dokonce v celé evropské historii, při níž zahynula třetina až polovina všech jejich obyvatel). Více info