Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Ekologického zemědělství v Chorvatsku se rozvíjí

Chorvatsko, nový členský stát Evropské unie, zažívá v posledních letech dynamický nárůst ploch ekologického zemědělství a počtu biofarem.

Mezi roky 2009 a 2011 se zemědělská půda obhospodařovaná ekologicky více než zdvojnásobila. Ze 14 000 hektarů v roce 2009 na 32 000 hektarů v roce 2011.

To představuje 2,5 procenta ze všech ploch zemědělské půdy v Chorvatsku. Chorvatské biozemědělství tak svým podílem na celkové ploše zemědělské půdy dostihlo sousední Maďarsko (2,5 %) a výrazně předstihlo Srbsko (1,1 %).

Zdroj: Ekoconnect