Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Chorvatsko připraveno na PPP projekty

Economist Inteligence Unit (EIU) vypracovala pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD) žebříček 25 zemí dle vhodnosti a připravenosti prostředí pro využití metody partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, PPP).

Sledovány byly země střední a východní Evropy a další rozvojové ekonomiky.

Za nejpřipravenější zemi na projekty PPP bylo označeno Chorvatsko. To sice uzavřelo pouze několik smluv na rozsáhlé PPP projekty, autoři analýzy však oceňují, že země zřídila agenturu, která plní funkci dozoru pro veškeré projekty, na nichž veřejný a soukromý sektor spolupracuje. Obdobný dohled se prý osvědčil i v západoevropských zemích. Za Chorvatskem se umísila Litva, u níž autoři studie vyzdvihují právní úpravu týkající se PPP. U třetího Slovinska je oceňováno právní prostředí, regulace a silné finanční zázemí.

Jednotlivé země byly hodnoceny dle devatenácti kritérií, včetně právního rámce, regulace či investičního klimatu. Ideální prostředí pro využití modelu PPP bylo ohodnoceno sto body, první Chorvatsko získalo 63,5 bodu. Poslední v žebříčku se umístilo Bělorusko s 10,3 bodu. Slováci obsadili jedenáctou příčku. Více info

Top Ten

Pořadí Země Skóre
1. Chorvatsko 63,5
2. Litva 62,9
3. Slovinsko 61,8
4. Lotyšsko 54,5
5. Maďarsko 53,8
6. Polsko 52,0
7. Makedonie 51,1
8. Rusko 51,0
9. Albánie 50,5
10. Turecko 49,6