Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Chorvatsko a znovuoživení procesu rozšiřování EU

Evropský parlament hlasuje ve čtvrtek o zprávě o pokroku Chorvatska v roce 2012. Tato rezoluce znamená splnění posledního úkolu před tím, než se Chorvatsko stane 1. července 2013 novým členským státem EU.

 Libor Rouček, místopředseda Skupiny S&D a zpravodaj pro Chorvatsko, k tomu řekl:
“Chorvatsko je téměř na konci své cesty k získání členství v Evropské unii a evropští sociální demokraté blahopřejí Chorvatsku a jeho občanům k tomuto historickému úspěchu.

„Zbývá pouze dokončit ratifikaci přístupové dohody v posledních dvou státech. Kromě toho by nemělo dojít k dalšímu prodlení: Chorvatsko splnilo své závazky vytyčené v přístupových jednáních včetně deseti priorit požadovaných Evropskou komisí. Jedná se o vyspělý demokratický stát s fungující sociálně-tržní ekonomikou, který je připraven plně obstát v povinnostech plynoucích ze členství v EU.

“Nicméně by Chorvatsko nemělo vnímat 1. červenec jako konec tohoto procesu, ale spíše jako začátek nové éry, která přinese zodpovědnost, nové výzvy a příležitosti. Znamená šanci pro další zlepšování právního státu, kvality veřejné správy a to vše ve prospěch chorvatských občanů. Podněty však musejí vycházet ze samotného Chorvatska.

„Z pozice členského státu se bude také Chorvatsko podílet na budoucnosti EU jako celku. Především vzhledem ke své zeměpisné poloze a zkušenostem ze své nedávné historie může Chorvatsko – a také by mělo – hrát aktivní roli v posilování politiky rozšiřování EU v zemích západního Balkánu.

„Plně věřím, že členství Chorvatska v EU povede k posílení, zabezpečení a prosperitě jak této země, tak celé Evropské unie. Přibližuje nás opět o další krok k vizi sjednoceného a stabilního kontinentu.“

K Černé hoře

“Černá hora je v každém případě na správné cestě. Musí však pokračovat aktivně v procesu reforem.

„Předně, by měla zvýšit své úsilí o konsolidaci nezávislého a výkonného soudnictví, rozšířit boj proti korupci, vytvořit apolitickou a výkonnou státní správu, a rozptýlit veškeré pochybnosti o zaručení svobody slova v médiích.“ Více info