Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Bazilika svatého Chrysogona v Zadaru

Po čtyři roky zakrývalo lešení jednu z nejcennějších památek města Zadaru a jeden z jeho symbolů, kostel sv. Chrysogona (Sveti Krševan), jednoho ze čtyř patronů města Zadaru. 

Tato monumentální trojlodní románská bazilika pocházející z 12. století byla součástí mužského benediktinského kláštera a představuje jedno z vrcholných děl románské architektury v Dalmácii. Její nejpůsobivější částí je vnější strana tří apsid, tvořících její závěr. Součástí první etapy obnovy této nádherné stavby byla sanace jejího exteriéru – střechy a fasády.

Poslední velká komplexní obnova baziliky byla provedena těsně před vypuknutí první světové války, po ní v dlouhých odstupech následovaly již jen dílčí opravy, takže chrám byl v dosti žalostném stavu. V roce 2008 se v bouři zřítila část střechy a poškozen byl i interiér kostela.

Majitel chrámu, Zadarské arcibiskupství, se po dohodě s Ministerstvem kultury Chorvatské republiky a městem Zadarem rozhodlo urychleně přikročit ke komplexní obnově této vzácné památky. Vzhledem k její finanční náročnosti byla sanace rozvržena do několika etap a její první etapa byla právě v letošním roce dokončena. Více info, galerie