Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

“Antické mozaiky z Ravenny” / Antički mozaici iz Ravenne

Mezi významné kulturní události na jadranském pobřeží v letošním roce patří bezesporu výstava “Antické mozaiky z Ravenny” (Antički mozaici iz Ravenne), která byla u příležitosti vstupu Chorvatska do Evropské unie otevřena 2. června v Muzeu chorvatských archeologických památek (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika) ve Splitu a potrvá do 12. července.

Je to natolik přitažlivá možnost shlédnout repliky těchto světově proslulých kulturních památek, které v uplynulých deseti letech byly vystaveny jen v několika evropských městech.

Výstavu zorganizovalo město Ravenna ve spolupráci s Konzulátem Italské republiky, Muzeem chorvatských arechelogických památek a Městem Split.

Starobylé město Ravenna na západním pobřeží Jadranu, tedy italské Adrie, odkud mozaiky pocházejí, bylo založeny již Umbry v 8. století před naším letopočtem. Umbry vystřídali Etruskové, ale největší sláva čekala město až za Římanů – začátkem 5. století byla sídelním městem zápoadořímských císařů, koncem 5. století, kdy byla v rukou východním Gótů, se stala hlavním městem ostrogótského království a sídlem jejich velkého krále Theodoricha I.

Od konce 6. století bylo město po 170 let centrem tzv. ravennského exarchátu, tedy území spravovaného Byzantskou říší. A to bylo právě údobí největšího uměleckého rozkvětu Ravenny. Byly tu vybudovány křesťanské sakrální stavby bohatě zdobené mozaikami, které vysoce převyšovaly většinu těch, které v té doby vznikly v jiných částech Evropy.

Sbírka replik ravennských mozaik vznikla začátkem 50. let minulého století, aby bylo i těm milovníkům umění, kteří Ravennu nemohou navštívit, umožněno poznat a vidět skutečnou krásu tohoto jedinečného kulturního dědictví předků.

Pořízením replik byl pověřen speciální oddělení Umělecké akademie v Ravenně. Odborní pracovníci postupně specifickou technikou ručně vyřezávali ze skleněné hmoty vyráběné v muranských sklárnách droboučké kostičky, z nichž postupně vytvářeli figury a obrazce. Více info