Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Novinky z ostrova Korčula

Archeologické nálezy u Skradinu

Na lokalitě Vačani Laluše v bezprostřední blízkosti archeologického naleziště Bribirska glavica objevili před dvěma roky dva místní zemědělci na svém pozemku zvláštní prastaré hroby a uvědomili příslušné úřady.

Archeologický průzkum financovalo Ministerstvo kultury, Šibenicko-kninská župa a město Skradin. Archeologové na místě odkryly celkem čtrnáct hrobů, z nichž deset již prozkoumali. Hroby pocházejí z 8. až 10. století.

Jsou to hroby příslušníků chorvatského osídlení zdejšího teritoria, kteří si ještě z původních domovů přinášeli určité zvyklosti spojené s pohřbíváním mrtvých. Mrtví byli pochováváni v kamenných masivních nezdobených sarkofázích, do nichž jim byly vkládány různé předměty, které měli v životě rádi a které je měly provázet na cestě do záhrobí (nože, keramika, slavnostní oblečení, koňské postroje a ostruhy apod.). Více info