Vela Luka – Ostrov Korčula
Facebook
Co je nového ve Vela Luce

Kolik mladých lidí má zájem podílet se na veřejném životě obce?

Na 35. zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 28. února, obec Vela Luka potřetí vyhlásila veřejnou výzvu k nominaci kandidáta pro Savjet mladih Općine. Při druhé veřejné výzvě v září v roce 2010 nikdo z mladých neprojevil zájem podílet se na veřejném životě obce.

Rada mládeže je založena jako poradní orgán zastupitelstva, s cílem podpořit zapojení mladých lidí do veřejného života obce.
Právo nominovat kandidáty na členy rady mládeže mají mládežnické organizace, sdružení, které se zabývají mládeži, studentské rady a jiné formy registrované mládežnické organizace se sídlem v oblasti Vela Luka.

Rada má pět členů, včetně předsedy a jeho zástupce. Volí se na dobu dvou let ve věku kandidátů 15-29 let. A to jeden z řad školní populace, jeden člen ze studentské populace a další tři mladí lidé, kteří se podílejí na činnosti rady profesionálně nebo dobrovolně. Návrh kandidátů na členství v Radě se předkládá písemně včetně prohlášení o jeho souhlasu s nominací.

Předčasné a neúplné žádosti nebudou brány v úvahu.

M.Cetinić  dubrovacki.hr